Onderhoud bedrijfsterrein in Utrecht

Jaarlijks onderhoud van enkele platanen op een bedrijventerrein in Utrecht.